A történelmi évszámok kulcsfontosságúak a múlt eseményeinek megértéséhez. Ezek az évfordulók jelentősek az emberiség fejlődésében, a világháborúk, forradalmak és felfedezések szempontjából. Az évszámok segítenek megérteni az emberi történelem alakulását az idők során.

Évszámok időrendben

Kr.e. 73. Rabszolgafelkelés – Spartacus – Római Birodalom, Capua.

Kr.u. 395. A Római Birodalom kettészakadása – Nagy Konstantin – Bizánci Birodalom, Konstantinápoly.

476. A Nyugatrómai Birodalom bukása.

622. Hidzsra (Mohamed futása) – Mohamed – Medina, Mekka.

756. A Pápai Állam területi elkülönülése – Kiss Pippin, II. István pápa – Róma.

800. Nagy Károly császárrá koronázása – Aachen.

895-900. Honfoglalás – Árpád, a hét törzs, a hét vezér – Kárpát-medence.

955. Augsburgi vereség, a nyugati kalandozások vége – Lehel, Bulcsú, Surt – Ottó császár, Konrád herceg – Regensburg, Lech mezeje.

996. Az első magyar apátság megalapítása – Géza fejedelem – Pannonhalma, Szent Márton hegye.

1000. Koronázás – Vajk, Szent István; II. Szilveszter, Asztrik apát – Esztergom.

1222. Az I. Aranybulla – II. András.

1241-1242. Tatárjárás – IV. Béla, Dzsingisz kán, Batu kán – Muhi, Klissa, Trau.

1301. Az Árpád-ház kihalása – III. András.

1335. A visegrádi királytalálkozó – Károly Róbert, III. Kázmér (lengyel), János (cseh) – Visegrád.

1351. A II. Aranybulla – I. Nagy Lajos.

1414. A konstanzi zsinat – Luxemburgi Zsigmond, Husz János – Németország, Konstanz.

1437. Erdélyi parasztfelkelés – Budai Nagy Antal – Kolozsmonostor.

1456. A nándorfehérvári diadal – Hunyadi János, Kapisztrán János, Dugovics Titusz – Nándorfehérvár.

1458-1490. Hunyadi Mátyás uralkodása.

1492. Amerika felfedezése Kolumbusz Kristóf (Amerigo Vespucci) – Közép-Amerika szigetvilága.

1514. Parasztfelkelés – Dózsa György, Szapolyai János – Nagylak, Temesvár.

1526. A mohácsi csatavesztés – II. Lajos, Tomori Pál; II. (Nagy) Szulejmán – Mohács mezeje.

1541. Buda török kézre kerül, az ország három részre szakad – Habsburg Ferdinánd, János Zsigmond (Fráter György), Nagy Szulejmán – Magyar Királyság, Erdélyi Fejedelemség.

1552. Várháborúk – Dobó István, Losonczy István, Szondy György – Eger, Temesvár, Drégely.

1566. Szigetvár ostroma, Nagy Szulejmán halála – Zrínyi Miklós.

1604-1606. – A Bocskai-féle szabadságharc – Básta György, a hajdúk – Álmosd, Erdély, Felvidék.

1606. A bécsi béke – Habsburg (I.) Rudolf, Bocskai István – Független Erdély, Hajdúvárosok.

1640-1649. Angol polgári forradalom – Oliver Cromwell, I. Károly.

1686. Buda visszafoglalása a töröktol – Lotharingiai Károly, Savoyai Jenő, Petneházi Dávid.

1703-1711. A Rákóczi szabadságharc – II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós, Esze Tamás – Hegyalja, Tiszahát, Tarpa.

1705. A szécsényi országgyűlés, Rákóczi vezérlő fejedelem – Szécsény

1914-1918. Az I. világháború

1939. szept. 1. Németország megtámadja Lengyelországot, a II. világháború kezdete

1956. október 23. A magyar forradalom kirobbanása, Nagy Imre – Budapest